top of page
Varför solpaneler

Är det värt att köpa solceller?

Ja!

En solcellsanläggning sänker dina kostnader långsiktigt. Varje kWh solenergi som du producerar och använder själv är en kWh som du inte behöver köpa, därmed sparar du dom pengarna. Alltså, ju mer egen energi du använder desto mer pengar slipper du spendera på elköp

 

Är det bra med solpaneler?

Förutom att spara energi med ett solsystem, så blir du en god miljövän och minska din miljöpåverkan. Solenergin avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Det finns nästan inga gifter som frigörs i miljön medan vi använder solel för att möta våra energibehov.

 

Hur mycket ökar värdet på huset med solceller?

En färsk studie som bolåneinstitutet SBAB och jämförelsetjänsten Booli genomfört visar på ett tydligt samband mellan slutpriser och solceller. Booli och SBAB jämförde hus som sålts från 2018 till och med våren 2022, med och utan solpaneler och kom fram till att hus med solceller sålts för i snitt 135 000 kronor eller mer.

 

Vad är nackdelar och fördelar med solceller?

Fördelar och nackdelar med solceller

 • Höjer värdet på huset. ...

 • Minskar kostnader för el. ...

 • Gör en insats för miljön. ...

 • Enkelt och billigt underhåll. ...

 • Hög engångskostnad. ...

 • Solljus krävs. ...

 • Rätt placering är avgörande.

Har priset på solceller gått ner?

Själva solpanelerna kostar i storleksordningen 25-50% mer än vad de gjorde för två år sedan och även andra komponenter såsom montagematerial och växelriktare har blivit dyrare. 

Hur många solpaneler behövs för att bli självförsörjande?

För att din investering ska bli lönsam, behöver du en solcellsanläggning på minst 3 kW, vilket motsvarar ungefär 8 solpaneler. 1 kW solceller täcker en yta på cirka 5–8 kvm och kan producera kring 800–1 000 kWh per år i söderläge.

 

Vilka kostnader slipper man med solceller?

Besparing av egenanvänd el

Typ av kostnad

Besparing med solceller

Kostnader från elnätbolag, ink moms

Elöverföring

30,5 öre/kWh

Elskatt

44,5 öre/kWh

Abonnemangsavgift 16A, 3920 kr/år

0 öre/kWh

 

Hur många m2 solceller behövs till ett hus?

Hur stort är ditt tak? Ta först och främst reda på hur många solpaneler som får plats på just ditt tak. Du kan alltid köpa mer solceller, men du kan inte göra ditt tak större. Som utgångspunkt brukar “ett vanligt villatak” rymma mellan 40-60 kvadratmeter med solceller.

 

Har det blivit dyrare med solceller?

Ja på kort sikt har solceller blivit något dyrare, särskilt under år 2022. De senaste månaderna har både priset på solpaneler och växelriktare ökat.

 

Måste man sälja sin el från solceller?

Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

 

Vad är bättre än solceller?

En solfångare har en större verkningsgrad än en solcellspanel, även om verkningsgraden inte är helt jämförbar på grund av systemens olika konstruktion och syften. Solceller omvandlar solenergin till elektricitet – solel, vilken i första hand nyttjas av hushållet på samma sätt som el från det vanliga elnätet används.

Vad ger solceller på vintern?

Tror du att solen måste skina från en klarblå himmel för att solceller ska producera el? Det stämmer inte. Faktum är att solcellerna producerar el även under en molnig vinterdag och fungerar utmärkt i vårt nordliga klimat.

 

Hur många år håller solpaneler?

Hur länge håller solcellspanelerna? Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. 

 

Vad händer med solceller vid strömavbrott?

När ett elavbrott uppstår i elnätet stängs solcellsanläggningen automatiskt av. Det är en säkerhetsåtgärd. Elnätsbolaget måste kunna skicka ut tekniker som kan åtgärda felet i elnätet utan att riskera att få ström i sig.

 

Vad är skillnad mellan solceller och solpaneler?

Solpanel är en konstruktion där solceller monteras
Det innebär att det får plats totalt 60 solcellsmoduler i en solpanel som är seriekopplade. Solceller är de moduler som omvandlar solens energi till elektricitet medan solpaneler är en konstruktion som samlar alla solcellsmoduler i en form som sedan monteras på taket.

 

Hur mycket bidrag kan man få för solceller?

Du kan som mest få 50 000 kronor i bidrag per person och år av det nya investeringsstödet för solceller. För att tillämpa det gröna skatteavdraget på en totalentreprenad används en schablon för material- och arbetskostnader. Enligt schablonen räknas 97 procent av totalkostnaden som material- och arbetskostnader.

 

Vad kostar det att sätta upp solceller på taket?

Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket på 10 kW är cirka 156 000 kronor med grönt avdrag. Det motsvarar ett pris på 15 600 kronor per installerad kW och runt 2 600 kronor per kvadratmeter. Detta solcellspris inkluderar även installation. Solpaneler ska alltid installeras av en certifierad elektriker.

 

Avdrag för installation av solceller.
Det fungerar som ett rot-avdrag och innebär att du får göra avdrag på 15% av installationskostnaden. Du kan även få 50% avdrag om du monterar system för lagring av egenproducerad solel. Maxbeloppet för skattereduktion på installation av grön teknik är 50 000 kronor per år.

Är solceller framtiden?

Solkraft är framtiden
Solceller är en investering för framtiden. Du sparar pengar samtidigt som du medverkar till ett renare energisystem. Du säljer förnybar el som i sin tur gör att det produceras mindre fossil el i systemet, så du blir verkligen del av en kollektiv lösning, avslutar Håkan Feuk.

 

Kan solceller gå sönder?

Solceller är tysta & underhållsfria
I och med att det inte ingår några rörliga delar i solpaneler är det inte heller något som förbrukas vid användning, och det är därför sällan något som går sönder. Det enda underhåll av solcellerna man förväntas göra är att byta ut växelriktaren efter ca 10 – 20 år.

 

Hur lång tid tar det att tjäna in solceller?

Vad är genomsnittlig återbetalningstid på solceller? Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 6-10 år. Vad just din återbetalningstid landar på beror på flera olika faktorer.

 

Vad kostar solceller 2023?

Priset för solceller ligger i genomsnitt på 120 000 kronor, detta för ett solcellspaket med effekten 7.5 kW. Det motsvarar 2700 kr per kvadratmeter eller 16 000 kr per kW. Denna kostnad sjunker sedan med 20% om du nyttjar ett skatteavdrag, vilket dras av direkt på fakturan.

 

Är det lönsamt att investera i solceller?

Att sätta solceller på villataket är inte bara bra för miljön – det är också en lönsam investering. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. –Dina solceller ger dig generellt en bättre ränta än på banken, säger Jonas Claréus på Vattenfall.

 

Vad kostar solceller i månaden?

Solceller per kilowatt
Ett bra sätt att mäta hur mycket solenergi du får för pengarna är att ta totalkostnaden för din anläggning och sedan dela det med hur många installerade kilowatt peak (kWp) din solanläggning har. I räkneexemplet ovan blir kostnaden per installerad kilowatt mellan 13 000 – 16 000 kronor.

 

Hur ser elräkningen ut med solceller?

Hur mycket sparar man på elräkningen med solpaneler? Med solpaneler på taket sparar du pengar när du använder solel. En genomsnittsanläggning på 10,4 kW kan ge en besparing på runt 7 600 kr/år vid ett elpris på 2,12 kr (spotpris 100 öre/kWh).

 

Hur får man bort snö från solceller?

Om du ändå behöver ta bort snö, välj en skonsam metod utan vassa kanter eller direkt kontakt med solelanläggningen. Gå aldrig på panelerna. Ta bara bort översta lagret. Det är svårt att ta bort all snö och is från panelerna, lämna i stället några centimeter snö kvar.

 

Hur stor säkring behövs för solceller?

Man kan räkna ut hur stor solcellsanläggning som får plats genom att ta spänningen i elnätet, roten ur 3 och huvudsäkringen, ex. 400 V x 1,73 x 16 A. För ett vanligt hus med 16 A i huvudsäkring blir maxeffekten på anläggningen alltså cirka 11 kW.

 

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

Äger ni solcellsanläggningar som sammanlagt överskrider 500 kW i toppeffekt är ni skatteskyldiga för elen och ska registrera er hos Skatteverket. Egenproducerad el som ni själva använder från anläggningar under 500 kW i toppeffekt får ni göra avdrag på skatten för vilket resulterar i att ni inte betalar energiskatt.

 

Måste man betala nätavgift när man har solceller?

För en solcellsanläggning på villatak med samma säkring för inmatning som uttag kan det handla om en begränsad kostnad, det kan handla om några hundralappar per år. Ei kan dock inte ange någon summa. Nätavgifter ska baseras på nätföretagets faktiska kostnader och varierar därför.

 

Får man sälja mer el än man köper?

Man får visst producera mer el än man gör åt, men man har bara rätt till 60 öre i skattereduktion upp till den nivå som man köper per år efter att andelen direktanvänd solel räknats av. Maximal ersättning är upp till 30 000kWh (om man förbrukar så mycket) per år.

Hur många solpaneler ska jag ha?

Hur mycket solceller man behöver till ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på sin huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh.

 

Kan man bli helt självförsörjande på el?

Att bli helt självförsörjande på el är svårt om inte omöjligt. Du kan tekniskt sett producera tillräckligt med el för att bli självförsörjande men för att kunna använda elen året om kräver det att du kan lagra den. För att kunna lagra elektricitet behövs ett batteri som har kapacitet att lagra en större mängd energi.

Hur många solceller behövs för att driva en luftvärmepump?

Ett genomsnittligt hem behöver mellan 25 och 35 solceller för att kunna täcka 100 procent av all energianvändning.

 

Vem betalar bäst för egenproducerad el?

Vilket elbolag ger bäst betalt för att sälja solel från solceller? Av de största elbolagen betalar idag Telge Energi bäst för solel. De erbjuder spotpris + 10 öre per kWh, utan krav på solcellernas effekt eller var de inköpts. Andra elbolag betalar som mest normalt 0–5 öre per kWh i tillägg till spotpriset.

 

Hur mycket tjänar man på att sälja el från solceller?

Hur mycket pengar kan du tjäna på dina solceller? Som privatperson får du i genomsnitt ca 1,38 kronor per såld kilowattimme (kWh) när du säljer solel. Den totala ersättningen per kWh består av flera faktorer.

 

Måste man ha tillstånd för solceller?

Det krävs alltså aldrig bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller på byggnader utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser och det gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde. En del kommuner kräver dock bygglov, de bl.a områden kulturhistorisk område, säkras är alltid att fråga din kommun.

 

Fördelar och nackdelar med solenergi

 • Fördelar med solenergi.

 • Miljövänligt. Låt oss börja med det mest självklara! ...

 • Lite underhåll. ...

 • Bli självförsörjande. ...

 • Öka värdet av bostaden. ...

 • Solenergi är förnybar. ...

 • Nackdelar med solenergi.

 • Hög engångskostnad.

 

När lönar det sig med batteri till solceller?

Återbetalningstiden för ett solcellsbatteri på 5 kWh ligger på 46–68 år om batteriet endast används för att öka användningen av solel. Beroende på årlig elförbrukning och elproduktion är besparingen cirka 300–435 kronor per år, vilket är för lågt för att återbetalas inom batteriets livslängd på 8–16 år.

 

Vad är mest lönsamt bergvärme eller solceller?

Fördelar. Återbetalningstiden för en värmepump är något kortare än solceller, kostnaden för en komplett värmepumpinstallation är även något billigare jämfört mot kostnaden för solceller. Uppskattningsvis så är återbetalningstiden för investeringen 5 till 7 år för en värmepump.

Kan solceller bli billigare?

Kommer priset sjunka ännu mer? Vad många undrar är om priset på solceller kommer att sjunka kraftigt framöver och göra investeringen bättre i framtiden. Sanningen är att den största prissänkningen redan har skett.

 

Vad är bäst solceller eller vindkraft?

Variationer inom energislag, Exempelvis är den lägsta genomsnittskostnaden för landbaserade vindkraftverk 83 öre lägre än den högsta genomsnittskostnaden för solpaneler på villor. 24 öre per kWh som lägst för landbaserad vindkraft jämfört med 107 öre per kWh som mest för solpaneler på villor.

 

Hur mycket ger solceller en mulen dag?

Så mycket el producerar solceller när det är molnigt?
En solcellsanläggning på 10 kW kan förväntas producera cirka 10 kWh per timme när solen skiner. Det kan jämföras med en elproduktion på 1–5 kWh per timme vid molnigt väder.

Hur effektiva är solpaneler på vintern?

Även om solpanelerna under samtliga vintermånader vore täckta av snö skulle man alltså inte förlora mer än 5-7% av årsproduktionen. Förlusterna blir dock större om solpanelerna förblir snötäckta längre in på våren vilket ofta kan vara fallet i norra Sverige.

 

Hur mycket el ger solpaneler på vintern?

Men vad ger solceller egentligen under vintern – och hur mycket el producerar dem? I Sverige producerar solpaneler cirka 95% av sin el mellan april och september. Vinterhalvåret står alltså bara för cirka 5% av årets totala produktion.

 

Hur länge håller solceller?

Hur länge håller solcellspanelerna? Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solcellspanelerna beräknas hålla i minst 30 år vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti.

 

Måste man ha batteri till solceller?

Som villaägare behöver du i det allra flesta fall inte ett solcellsbatteri till dina solceller. Just nu är skillnaden på den el du säljer, och den el du själv använder, väldigt liten. Detta beror på skattereduktionen när du säljer el via elnätet.

 

Vad är bättre än solceller?

En solfångare har en större verkningsgrad än en solcellspanel, även om verkningsgraden inte är helt jämförbar på grund av systemens olika konstruktion och syften. Solceller omvandlar solenergin till elektricitet – solel, vilken i första hand nyttjas av hushållet på samma sätt som el från det vanliga elnätet används.

 

Kan man få rotavdrag på solceller?

En dyr investering i både solceller och batterier kan dock ge orsak att använda rotavdrag till solceller. Rotavdraget för solceller är egentligen 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden för solceller räknas dock som ett schablonbelopp på 30 % av totalkostnaden.

 

Har det blivit dyrare med solceller?

Ja på kort sikt har solceller blivit något dyrare, särskilt under år 2022. De senaste månaderna har både priset på solpaneler och växelriktare ökat.

 

Kan man få bidrag för solceller?
Stödet kan inte längre sökas. Från och med årsskiftet 2020/2021 ersätts stödet av skattereduktion för grön teknik med 20%.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

Äger ni solcellsanläggningar som sammanlagt överskrider 500 kW i toppeffekt är ni skatteskyldiga för elen och ska registrera er hos Skatteverket. Egenproducerad el som ni själva använder från anläggningar under 500 kW i toppeffekt får ni göra avdrag på skatten för vilket resulterar i att ni inte betalar energiskatt.

 

Kan man överbelasta en växelriktare?

Det är även möjligt att överdimensionera en växelriktare ifall man planerar att utöka antalet paneler så småningom. Detta förutsätter dock att växelriktaren i övrigt är anpassad för framtida paneler.

 

Vad händer om man producerar mer el än man gör av med?

I solcellerna omvandlas solljus till elektrisk ström. Om du producerar mer el än du behöver i ditt hem uppstår ett överskott, som inte kan lagras i solpanelerna, utan går ut i elnätet. För det får du en mindre ersättning från ditt elnätsbolag.

 

Hur stor säkring behövs för solceller?

Man kan räkna ut hur stor solcellsanläggning som får plats genom att ta spänningen i elnätet, roten ur 3 och huvudsäkringen, ex. 400 V x 1,73 x 16 A. För ett vanligt hus med 16 A i huvudsäkring blir maxeffekten på anläggningen alltså cirka 11 kW.

 

Är det läge att köpa solceller?

Är det läge att köpa solceller nu? Ja, det är lönsamt att köpa solceller i dagsläget, eftersom solceller med tiden har blivit allt billigare.

 

Hur påverkas solceller av snö?

Snötäckta solceller har lägre elproduktion

 

Alltid personlig kontakt, via mobil eller mail. 010-300 12 30 info@sveportsol.se    

bottom of page