top of page
Solceller på gammalt tak

Kan man installera solceller på ett gammalt tak?

Skulle du vilja investera i solceller, men har ett tak som är 20-30 år gammalt, dock fortfarande funktionsdugligt? Vi har frågat Stefan Enerud hos vår samarbetspartner Svesol hur man ska tänka i det läget. 

– Det är svårt att ge ett generellt råd. Egentligen finns det tre möjliga vägar i det läget; att chansa och installera solcellerna på befintligt tak, att ta hela investeringen på en gång och byta taket nu och samtidigt montera solcellerna, eller att vänta med solcellerna tills taket är uttjänt och måste bytas. Vilket som är bäst för dig beror på lite olika faktorer, säger Stefan. 

Först och främst beror det på skicket på taket. Rent byggnadstekniskt beräknas ett tegeltak ha en livslängd på cirka 30 år, medan det i praktiken många gånger kan fungera utmärkt i många fler år än så, beroende på utsatthet, underhåll med mera. 

– Vi är inga takspecialister, men vi samarbetar med sådana. Funderar du på att montera solceller på ett äldre tak blir steg ett att besiktiga taket och göra en bedömning, säger Stefan Enerud. 

Bedöms taket klara kanske tio år till kan det vara värt att montera solcellerna på befintligt tak. 

Vi kan montera upp solpaneler och sedan ta ner dem vid ett framtida takbyte.

Du går i tankar om att investera i en solcellsanläggning, men ditt hustak är långt ifrån nytt. I de flesta fall går det bra att montera solceller även på ett äldre tak.

Faktum är att det inte handlar så mycket om takets ålder, utan snarare om vilket skick som taket är i.

Om taket har underhållits väl, kan dock även ett äldre tak vara lämpligt att installera solceller på. Man ska alltså inte fokusera för mycket på takets ålder, utan istället försöka fastställa vilket skick taket är i. Vi kommer ut till och gör en besiktning, av ditt tak.

Det är alltid bra att rådfråga experter när du ska bedöma skicket på ditt tak. Ta hjälp av en fackman, Vi kommer ut till dig och gör en besiktning, av ditt tak.

Är skicket på ditt tak så pass bra att det bedöms hålla i 10 år till, kan det vara värt att installera solceller på det befintliga taket. Det är möjligt att sätta upp solcellerna, ta ner dem vid ett framtida takbyte och sedan montera upp dem igen.

De flesta tak är lämpliga för solceller, så även tegeltak. Rent byggnadsmässigt kan ett tegeltak ha en livslängd på minst 30 år, men i praktiken kan det ofta fungera i många år efter det. Det beror på hur mycket slitage som taket utsatts för och hur underhållet har varit.

Alltid personlig kontakt, via mobil eller mail. 010-300 12 30 info@sveportsol.se    

bottom of page