top of page
Takbesiktning

Är du osäker på om ditt tak behöver renoveras? Skall du montera solpaneler och vill veta att taket är bra? Behöver du verkligen lägga nytt tak? Innan du själv beslutar om vad som är bäst för ditt hem kan det vara både tryggt och lugnande att först göra en besiktning av taket.

 

En besiktningsman upptäcker eventuella brister och skador på ditt tak, och kan snabbt se vilka åtgärder som behövs för att allvarliga skador inte ska uppstå.

 

Att lägga ett nytt tak är kostsamt. Skador som inte upptäcks i tid kan kanske innebära en renovering av hela taket. Besiktningsmannen kan snabbt göra en bedömning av takets skick. Genom att upptäcka sprickor i ditt papptak, skadade takpannor eller takplåt som börjat rosta, kan man i god tid förhindra att läckage uppstår.

 

En takbesiktning hjälper dig att hitta eventuella problem med taket och skydda ditt hus i tid.

bottom of page