top of page
bild.JPG

Solceller, solpaneler och solenergi

Solceller består av kisel som gör att de kan fånga solens energi och omvandla den till el. När solljuset träffar solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. När framsidan och baksidan kopplas ihop börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra och det bildas ström.


Flera solceller ihop till en solpanel, och ju fler solpaneler, desto mer el kan produceras. De flesta placerar solpanelerna på taket, där de inte stör vare sig människor, djur eller natur. Då produceras också elen där den används, och det behövs inget elnät för att överföra elen. Det är extra bra på ställen där elnätet inte är utbyggt än, t ex i sommarstugor.


Vi kan också montera solpanelerna på marken med hjälp av en speciell ställning. Elen installeras av en behörig elektriker och normalt tar det ungefär två dagar.


Från solpanelerna leds elen in till din elcentral och du kan använda den för din egen konsumtion. När solcellerna ger mer el än vad du behöver, skickas överskottet till din elleverantör och du får ersättning av dem. Ditt elnätsbolag byter ut din elmätare mot en ny mätare som räknar av ditt överskott gratis.


Även om solens strålning är starkast vid ekvatorn funkar solceller alldeles utmärkt också i Sverige. Under vintern är soltimmarna få och elproduktionen låg, men sedan stiger den under våren och är som högst under sommaren.


Idag produceras mindre än en procent av all el i Sverige, med hjälp av solceller. Det är väldigt lite. Andra länder, som Tyskland och Danmark, ligger långt före oss i användningen av solenergi. Tyskland får nästan tio procent av sin el från solceller.


När solcellerna är betalda, är elen gratis!


El från solceller är förnybar, fri från utsläpp av växthusgaser och den kan produceras utan att störa djur, natur eller människor. Istället är miljöpåverkan störst när solcellerna tillverkas. Därför är det viktigt för oss att våra solceller är underhållsfria och har lång livslängd. Då blir din besparing som störst, och miljöpåverkan som minst.

Boka din kostnadsfria rådgivning redan idag, så hjälper vi dig från idé till färdig installation.

bottom of page