top of page
Olika elavtal

Fastpris, rörligt elavtal och timpris. Det är inte alltid lätt att veta skillnaden på olika typer av elavtal. Du kan välja det som passar just dig.

Vilka olika typer av elavtal finns?

Elavtal med fast pris

Man betalar samma pris under hela avtalsperioden, ofta ett till tre år. Tryggheten är att veta vad elpriset kommer att vara under hela tiden, men man tar samtidigt en risk genom att betala mer om det rörliga priset blir lägre än det fasta. Om du vill kunna vara säker och planera vad din elräkning är så det här ett alternativ. 

Elavtal med rörligt pris

Med ett rörligt elpris följer din elräkning svängningarna på Nord Pool. Ditt pris efter det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool den månaden. 

Elavtal med timpris

Med ett elavtal med timpris ändras priset timme för timme efter vad köpare och Nord Pool kommit överens om. Det gör att skillnaden i vad en kilowattimme kostar kan variera kraftigt under dygnet, men också att du verkligen kan göra skillnad genom att styra din förbrukning till billigare timmar. Det finns en Tibber app som kan sköta det.

Timpris infördes för att fler skulle kunna styra om sin elförbrukning till timmar då det var överskott på el och därmed jämna ut förbrukningskostnaderna över dygnet. 

Spotpris

Det pris som elbolag betalar för elen på elbörsen. Spotpriset är olika alla timmar på dygnet och styrs av hur mycket el som produceras i relation till hur mycket samhället efterfrågar, det vill säga utbud och efterfrågan. Utbud och efterfrågan påverkas i sin tur av saker som väderförhållanden, råvarupriser, priset på utsläppsrätter och det politiska läget

bottom of page