top of page
Sveport_solpaneler_lantbruk.jpg
solar-panel-6567147_640.jpg
solar-621744_640.jpg
technician-3936982_640.jpg
Solpaneler på ett företagstak
 

Solceller för företag

BLI OBEROENDE AV OMVÄRLDENS PRISER FÖR EL

Solceller på företagsfastigheter ger god avkastning och minskar företagets energikostnader. Stora takytor är optimala för att installera en solcellsanläggning med hög produktion, som genererar kort återbetalningstid. Överskottselen säljs till elnätet för att generera ytterligare intäkter. Skörda energi direkt från solen - med stora ytor och högt energibehov är företagsfastigheter optimala för att kunna dra nytta av solenergi. Genom att investera i solceller på tak eller på marken sänker kostnaderna för den energi som förbrukas och får bra betalt för din överproduktion. Samtidigt gör du en insats för klimatet. Det innebär att en investering i solceller för en fastighet kan bli mycket lönsam. Solceller - ett steg mot självförsörjning för din fastighet.

Det första och viktigaste är att du tar ett samtal med din revisor för att få en bild över skatteffekter, avdrags- och avskrivningsmöjligheter. Vi hjälper dig med tips och råd på hur du bäst ska gå till väga inför din investering. Det finns stora möjligheter att få en riktigt god lönsamhet i den här typen av investeringar. Vid sidan av de ekonomiska förutsättningarna är naturligtvis de tekniska och praktiska betingelserna avgörande för anläggningens lämplighet och lönsamhet. Vissa verksamheter har ett elbehov som är större på sommaren än på vintern och där blir det extra intressant med solceller. Se över maskinparken och se vad som kan elektrifieras. Att kunna ladda fordon, maskiner och verktyg med egenproducerad el ger inte bara ett stort klirr i kassan utan även en stor vinst för miljön och klimatet.

Vi bokar med dig ett kostnadsfritt besök för att hjälpa dig på plats. Vi kontrollmäter, höjd, bred, lutning, skuggor, vinklar och ger dig en överblick och tips över möjliga lösningar och produkter. Allt för att skapa en bra offert för dig, efter alla förutsättningar.

 

Att installera solceller kräver hög kunskap, anpassning och precision. När du planerar att installera solpaneler finns vi vid din sida genom hela processen. Du får en skräddarsydd offert baserad på ditt taks förutsättningar och vilka önskemål du har. Därefter skapar vi en offert till dig som bygger vad vi har mätt fram. Sedan programmerar vi in det i vårt kalkyl/beräkningsprogram. Kalkylen/beräkningen av produktion görs enligt en modell (PVGIS) utarbetad av Europakommissionens joint research center for Energy and transpiration. Den baseras på insamlade solinstrålningsdata.

PVGIS tillhandahåller information om solstrålning och solcellssystems prestanda för alla platser i Europa och Afrika, såväl som en stor del av Asien och Amerika. 

Här är ett exempel på en offert till en nöjd kund.

Enligt kalkylen tjänar du minst 6 107 674 kr genom att installera solceller på ditt tak, vilket

motsvarar en avkastning på 19% Redan efter 6 år får du mer pengar i plånboken. Under

garantitiden kommer din anläggning att producera ca 2 182 450 kWh

 

VILKA REGLER FÖLJER VI?


Trygga solcellsinstallationer på din företagsfastighet

Våra installationer följer kraven i handbok 457 och Länsförsäkringars gårdsförsäkring. Eftersom det är krav och vi följer kraven för ditt montage. När vi monterar på tak så använder vi oss av Esdec montagematerial för bästa resultat. Esdeck har komplett montagesystem för samtliga takkonstruktioner. Esdec har kalkylprogram för hur man monterar och för vindzoner, snöbelastningar, taklutningar mm. När vi har monterat färdigt så får du ett kompendium med all information i, för framtiden om något händer. 

Personlig kontakt, via mobil eller mail. 010-300 12 30 info@sveportsol.se        

Så här enkelt kommer du i gång med solceller för företag - med montering inom 6-7 veckor

1

 Konsultation

Det kan vara till stor hjälp att prata med en specialist, när det gäller att välja rätt solpanels anläggning lösning, för att se över sina behov och önskemål.

2

Utvärdering och inspektion

Vi kommer till dig och kontrollmäter, höjder, bred, lutningar, skuggor och ger dig en överblick och tips.

3

Offert

Du får en offert av oss, baserad på den kontrollmätning vi gjorde hos dig.

4

Godkännande

Underlag och offert godkänns av dig. Våra elektriker skickar föranmälan till nätägaren.

5

Montage/installation

Vi bokar med dig, installation/montaget ca 1 vecka i förväg. Vi monterar efter handbok 457 för solceller. Montaget är färdigt på några dagar. Efteranmälan skickas till nätägaren.

6

Driftsättning

Efter installationen finns vi tillgängliga för att hjälpa er att säkerställa driftsäkerhet på er

Vi hjälper dig med Appfunktion, så du kan följa, vad dina solpaneler sparar för dig.

KONTAKTA OSS

Sveport Solpaneler är din leverantör av solpaneler och alla tillbehör. Det kostar inget att fråga oss!

Ring oss - eller fyll i kontaktformuläret så återkommer vi så snart vi kan.

Vi ber om ditt namn, telefonnummer, e-post och din adress, för att kunna ge dig så bra service som möjligt. 

Adressen behöver vi för att kunna se hur solpaneler kan placeras, och ditt telefonnummer för att kunna återkomma om något är oklart. 

Vi hörs snart!

Smedvägen 27, 443 61 Stenkullen

Tack för ditt meddelande!

bottom of page