top of page

Solpaneler på eternittak

De flesta tak är lämpliga för solceller, men eternittak kräver extra hänsyn på grund av den strikta certifiering som finns för hanteringen av asbest. Solceller på eternittak är ofta svårmonterat. Går en eternitplatta sönder kan farligt damm i form av asbest uppkomma.

Det rekommenderas att lägga en ny plåt på den gamla eterniten, och på så sätt slippa jobbet med att plocka bort den gamla eterniten.

 

Den nya takplåten läggs ovanpå det befintliga eternittaket. Kontrollera att den underliggande bärläkten är friskt och att eternitplattorna är så täta att de kan fungera som underlagstak eller lägg till ett extra kondensskydd av t ex väderbeständig plast. Viktigt!

Alltid personlig kontakt, via mobil eller mail. 010-300 12 30 info@sveportsol.se    

bottom of page